Team en organisatie

Het team van SPPOH bestaat uit ruim dertig professionals, die stuk voor stuk vanuit hun eigen achtergrond een grote betrokkenheid hebben bij het onderwijs.

 

Adviseurs passend onderwijs

De adviseurs passend en inclusief onderwijs slaan de brug tussen de scholen en SPPOH. Ze denken mee over passend en inclusief onderwijs op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. De adviseur is onder meer verantwoordelijk voor de toekenning van arrangementen en voor het proces van toelaatbaarheidsverklaringen.

Beleidsadviseurs en orthopedagogen

De beleidsadviseurs/orthopedagogen stellen mede het beleid van SPPOH op. Ze doen onderzoek en organiseren structurele vormen van samenwerking met partners, zoals jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk. Ook leveren zij deskundigenadvies bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en leiden zij projecten op het gebied van specifieke thema’s, zoals begaafdheid.

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zorgt ervoor dat alles in de SPPOH-organisatie geolied verloopt.

Managementteam

Dit alles staat onder leiding van het managementteam, met een directeur-bestuurder als eindverantwoordelijke.

Raad van Toezicht