Organisatie

Alle door de overheid bekostigde basisscholen (Nederlands en internationaal) zijn verplicht aangesloten bij het samenwerkingsverband. In de regio Haaglanden gaat het om 27 schoolbesturen en zo’n tweehonderd scholen. Zo’n 60.000 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in tien werkgebieden in de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Naast de basisscholen en scholen voor internationaal onderwijs zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs in Haaglanden bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten. Op de scholenkaart vind je alle scholen per wijk.

De organisatie van SPPOH bestaat uit een bureauorganisatie onder leiding van de directeur-bestuurder, die over het bestuur en het gevoerde beleid verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. Om de samenwerking tussen alle schoolbesturen te versterken, vormen alle besturen samen een Raad van Aangeslotenen. Ouders en personeel hebben inspraak via de Ondersteuningsplanraad.

Organogram

Belangrijke documenten