Krystle Verkerk

Adviseur passend onderwijs

k.verkerk@sppoh.nl

06 455 007 44

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Dat ieder kind zich gelukkig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen, op een plek die dichtbij huis is.”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Voordat ik bij SPPOH kwam werken, was ik leerplichtambtenaar.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf?
“Ik ben geboren in Peru.”