Angela de Konink

Adviseur passend onderwijs en team coördinator

a.dekonink@sppoh.nl

06-33748865

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Dat we iedereen betrekken, inclusief de leerlingen zelf, om samen op zoek te gaan naar de meest passende plek.”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Onder andere van het routeboek thuizitters en trainingen op het gebied van het OPP. Verder kun je me sportend tegenkomen. Ik loop hard, tennis en ga naar de sportschool.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf.
“Ik ben altijd bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Nu doe ik bijvoorbeeld een master levenslooppsychologie.”