Co de Custer

Voorzitter

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Mijn stip aan de horizon zijn scholen waar alle leerlingen ongeacht achtergrond, levensbeschouwing of beperking welkom zijn en hun basisschoolperiode kunnen doorlopen, dicht bij huis in de wijk waar ze opgroeien. Scholen die de organisatie altijd inrichten ten dienste van alle leerlingen.”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Van festivals voor elektronische muziek, zoals Rewire in Den Haag.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf?
“Ik steun financieel een scholenproject In Kingston (Jamaica) voor kinderen wier ouders de kosten voor boeken en de schoolgang niet kunnen betalen.”