Najoua Serghini

Adviseur passend onderwijs

n.serghini@sppoh.nl

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Als je de jeugd op school verwaarloost, is het alsof je de lente uit het jaar haalt.” Deze uitspraak van Philippus Melanchthon is mij altijd bijgebleven. Alle kinderen hebben recht op onderwijs waar rekening wordt gehouden met ondersteuningsbehoeften en onderwijsbehoeften, zodat zij kunnen bloeien als lentebloemen. Het koesteren van zelfvertrouwen is als zonneschijn voor hun groei. Als we hier allemaal aandacht aan besteden, leggen we een stevige basis voor sterke, autonome, zelfbewuste burgers in de maatschappij van de toekomst.”

Waarvan kan men jou nog meer kennen?
“Ik heb zestien jaar lang gewerkt als docent Frans op een middelbare school in Rotterdam. Daarnaast ben ik drie jaar lang werkzaam geweest als begeleider passend onderwijs op dezelfde school.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf?
“In mijn vrije tijd vind ik het leuk om uitgebreid te koken, aangezien ik op werkdagen snelle maaltijden klaarmaak. Het allerleukste om te doen is koekjes bakken; het voelt als een feestje wanneer ik daarmee bezig ben.”