Irene van Harten

Directeur-bestuurder

i.vanharten@sppoh.nl

070-3156349

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Het is mijn ambitie dat zoveel mogelijk kinderen samen op een zo normaal mogelijke manier opgroeien en met en van elkaar leren. En dat we samen werken aan inclusie, want om meer inclusie te bereiken hebben we elkaar keihard nodig!”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Bijna mijn hele loopbaan speelt zich al af in het primair onderwijs in Haaglanden. In 2002 begon ik als leerkracht in het Westland en twee jaar later als leerkracht in Den Haag. In 2009 werd ik directeur van de Zonnestraal. Daarna, in 2017, maakte ik de overstap naar de functie van manager Team & Werkgebieden bij SPPOH en de rest is geschiedenis.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf?
“Ik ben nogal fanatiek en wil een spelletje of wedstrijd heel graag winnen! Ook als ik hockey – wat ik vroeger best aardig deed, maar ik merk dat de jaren beginnen te tellen…”