Judith Spruijt

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Zorgen dat wij als samenwerkingsverband initiatieven van scholen ondersteunen die als doel hebben om steeds inclusiever te worden, zodat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen.”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Ik ben begonnen als leerkracht op SO De Strandwacht. De kans is echter groter dat we elkaar op een van de vele bijeenkomsten van SPPOH hebben ontmoet.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf.
“Ik ben een fervent lezer en houd ervan om mijzelf onder te dompelen in een verhaal. De verborgen geschiedenis van Donna Tartt is een van mijn favoriete boeken.”