Thema’s

Basisondersteuning

is ondersteuning die op elke school. in Haaglanden geboden wordt. Sholen ontvagen hiervoor jaarlijks een bijdrage van het samenwerkingsverband. De school kan deze bijvoorbeeld inzetten voor het versterken van passend odnerwijs, denk aan het goed organiseren van een MDO of de inzet van een preventieve en licht curatieve interventies.

Met de basisondersteuning krijgt het grootste deel van de leerlingen onderwijs binnen de eigen mogelijkehden van de school. Om dit te kunnen bereiken, hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken wat elke school binnen het primair onderwijs in ieder geval biedt. De basisondersteuning van de scholen in onze regio betaat uit:

A. Basiskwaliteit
B. Ondersteuningsstructuur op school
C. Werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW)
D. Preventieve en licht curatieve interventies