Verantwoording en begroting

De plannen van het samenwerkingsverband worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Dit plan beslaat een periode van vier jaar. Op basis van dit plan stelt het bestuur een jaarplan en een begroting vast.

Na afloop van het kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af in een bestuursverslag en wordt een jaarrekening opgesteld waarin de financiële resultaten zijn vastgelegd. Op deze wijze geeft het bestuur op transparante wijze inzicht in welke resultaten zijn behaald.