Basisondersteuning

De basisondersteuning is het fundament van de school waarvan alle leerlingen en leerkrachten gebruik kunnen maken, bedoeld om de ontwikkeling van de leerling in één doorgaande lijn te bevorderen. Samen met de schoolbesturen vinden we het belangrijk om juist in deze tijd blijvend aandacht te hebben voor het ondersteunen van scholen en voor het versterken van de basisondersteuning. Daarmee bevorderen we dat steeds meer leerlingen samen met andere kinderen uit de buurt, in hun eigen wijk regulier onderwijs kunnen volgen.

De basisondersteuning is de extra hulp die de school zélf kan geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dat varieert van hulp voor leerlingen met gedragsproblemen en aanbod voor kinderen met dyslexie tot aangepast meubilair voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Met basisondersteuning bedoelen we ook dat je als school het aanbod afstemt op de populatie van jouw buurt. Het aanbod kan dus verschillen per wijk of school.

De kwaliteit van de basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  De Onderwijsinspectie ziet hier op toe. SPPOH faciliteert en wil een deskundige en betrouwbare samenwerkingspartner voor scholen en besturen zijn. Iedere school ontvangt van het samenwerkingsverband een bedrag om basisondersteuning vorm te geven. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgelegd in de faciliteringsregeling.

We hebben met elkaar in ons samenwerkingsverband afgesproken dat we handelingsgericht werken (HGW). Het vormt het fundament van de basisondersteuning en is één van de vier onderdelen van de basisondersteuning. Deze onderdelen zijn:

– Basiskwaliteit (Inspectie van het Onderwijs);
– Een kwalitatief hoogwaardige ondersteuningsstructuur;
Handelingsgericht werken;
– Preventieve- en licht curatieve interventies.