Steunpunten

Voor sommige leerlingen is zeer specifieke expertise gewenst, bijvoorbeeld om onderwijsbehoeften in kaart te brengen of om mee te denken over de juiste vorm van ondersteuning. In samenwerking met basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs faciliteert het samenwerkingsverband een aantal steunpunten waar scholen terechtkunnen met vragen. Experts kunnen door de scholen betrokken worden voor consultatie en advies, om zo nog beter te kunnen bieden wat kinderen nodig hebben.

Op dit moment kunnen scholen terecht bij de volgende steunpunten:

Voor ouders en jeugdigen is er het Ouder- en Jeugdsteunpunt voor vragen over passend onderwijs.