Scholing

SPPOH biedt scholing aan op twee verschillende manieren: algemeen aanbod en aanbod op maat voor scholen en teams.

Het reguliere scholingsaanbod is samengesteld op basis van de behoeftes uit het veld, de analyse van de SOP’s en de koers die we inzetten met het jaarplan.

In schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om:

1. Scholing voor het effectief inzetten van het OPP als middel op schoolniveau aan te vragen via cursus@sppoh.nl.

2. Aan de cursus ‘Samenwerken onder spanning’ van Pro Ago deel te nemen. Deze cursus helpt scholen bij het samenwerken met ouders, kinderen en ketenpartners als de spanning oploopt, bijvoorbeeld omdat een kind een bijzondere onderwijsbehoefte heeft. De training bestaat uit zes opeenvolgende bijeenkomsten en twee intervisies, waarbij de deelnemers alle data bijwonen voor het goede resultaat. Klik hier voor informatie over de data voor het huidige schooljaar en hier vind je de planning voor komend schooljaar. Aanmelden kan via cursus@sppoh.nl.

3. Te professionaliseren op het gebied van begaafdheid. In het kader van het lopende project begaafdheid tref je in de jaarplanning extra bijeenkomsten en professionaliseringsmogelijkheden op schoolniveau over dit thema. Wil je gebruik maken van een individuele opleiding of scholingsmogelijkheden voor het hele team? Mail dan een ingevulde versie van dit format naar cursus@sppoh.nl.