Scholing

SPPOH biedt scholing aan op twee verschillende manieren: algemeen aanbod en aanbod op maat voor scholen en teams.

Het reguliere scholingsaanbod is samengesteld op basis van de behoeftes uit het veld, de analyse van de SOP’s en de koers die we inzetten met het jaarplan.

Komend jaar is het mogelijk om:

1. Scholing voor het effectief inzetten van het OPP als middel op schoolniveau, aan te vragen via cursus@sppoh.nl.

2. Aan de cursus ‘Samenwerken onder spanning’ van Pro Ago deel te nemen. Deze cursus helpt scholen bij het samenwerken met ouders, kinderen en ketenpartners als de spanning oploopt, bijvoorbeeld omdat een kind een bijzondere onderwijsbehoefte heeft. De training bestaat uit zes opeenvolgende bijeenkomsten en twee intervisies, waarbij de deelnemers alle data bijwonen voor het goede resultaat. Klik hier voor informatie over de data. Aanmelden kan cursus@sppoh.nl.

3. Te professionaliseren op het gebied van begaafdheid. In het kader van het lopende project begaafdheid tref je in de jaarplanning extra bijeenkomsten en professionaliseringsmogelijkheden op schoolniveau over dit thema.

Heb jij als school interesse om met het hele team scholing van Sardes te volgen om als school te ontwikkelen op het gebied van inclusie? Bij voldoende animo zal dit aanbod per januari in ons scholingsaanbod worden opgenomen. Aanmelden kan al via cursus@sppoh.nl.