Verwijzing speciaal (basis)onderwijs

Soms is de ondersteuning die de basisschool inzet niet voldoende om een leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft. Een vervolgoptie kan dan zijn om te onderzoeken of een specialistische onderwijssetting beter aansluit op de onderwijsbehoeften. Hiervoor zijn twee opties: speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Voor plaatsing op deze scholen is een – wettelijke verplichte – toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe procedure voor het aanmelden, toeleiden en plaatsen van leerlingen binnen het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Haaglanden.

Hier vind je de relevante documenten:

Bekijk het webinar over dit onderwerp:

Bekijk de animatie over de nieuwe TLV-route: