Verwijzing speciaal (basis)onderwijs

Soms is de ondersteuning die de basisschool inzet niet voldoende om een leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft. Een vervolgoptie kan dan zijn om te onderzoeken of een specialistische onderwijssetting beter aansluit op de onderwijsbehoeften. Hiervoor zijn twee opties: speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

 

Voor plaatsing op deze scholen is een – wettelijke verplichte – toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Om te kunnen bepalen of een leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring, heeft SPPOH de volgende criteria opgesteld: Een leerling komt in aanmerking voor het SO of SBO als:

  • De onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning van de huidige school overstijgen;
  • De inzet van extra ondersteuning onvoldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van de leerling, leerkracht of ouders;
  • Bovenstaande is aangetoond aan de hand van documentatie (in een OPP);
  • Over de onderwijsbehoeften van de leerling is gesproken in een multidisciplinair overleg met onder meer de school, ouders, adviseur passend onderwijs en de mogelijke s(b)o-school;
  • Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling is gekeken welk schoolprofiel het best passend is. Hierbij is het type school onderbouwd en is beschreven welke SBO- of SO-school het beste kan voldoen aan de behoeften van de leerling. Ook de duur van de TLV en, indien nodig, de bekostigingscategorie wordt door de betrokkenen onderbouwd.