Missie

Samen met de schoolbesturen en hun scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben we de opdracht om passend onderwijs vorm te geven voor alle leerlingen in Haaglanden. Met elkaar vormen wij het samenwerkingsverband waarin we niet alleen met elkaar samenwerken, maar ook met andere partijen die we nodig hebben voor de realisatie van inclusiever onderwijs, zoals jeugdhulp en maat­schap­pelijk werk. Samen verzorgen we passend en zo inclusief mogelijk onderwijs voor leerlingen in Haaglanden.

Onze missie is dan ook:

Visie

We geloven in de kracht van iedere individuele basisschool. Door onze krachten te bundelen, zijn we samen beter in staat inclusief en passend onderwijs te realiseren. We geloven ook in de kracht van samenwerken: we werken samen in lerende netwerken en we stimuleren innovatie. We versterken de samenwerking met jeugdhulp en andere organisaties om te komen tot een passend aanbod.

Passend betekent voor ons: regulier als het kan (zo nodig met extra ondersteuning) en speciaal als het moet. Het samenwerkingsverband faciliteert, de school regisseert.

Middelen worden efficiënt en doelmatig ingezet om een optimaal rendement van het aanbod van passend onderwijs te realiseren, en om te zorgen voor zo inclusief mogelijk onderwijs op scholen in de wijk.

 

We gaan stapje voor stapje en per school kijken wat er nodig is om het onderwijs inclusiever te maken, bijvoorbeeld door de samenwerking in de school met de jeugdhulp te versterken. Of door te onderzoeken op welke wijze jonge kinderen met complexe ondersteuningsvragen een goede start in het regulier onderwijs kunnen krijgen. Daar kunnen wij als samenwerkingsverband ook bij helpen, sterker nog: dat doen we al volop.’

Irene van Harten, directeur-bestuurder SPPOH