Marika van Helden

Adviseur passend onderwijs

m.vanhelden@sppoh.nl

06-45603486

Wat is jouw ambitie voor passend onderwijs?
“Dat scholen zoveel mogelijk inclusief onderwijs gaan aanbieden, dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk tot ontwikkeling komen en dat leerkrachten sterker worden in hun handelen.”

Waar kan men jou nog meer van kennen?
“Ik heb hiervoor in het regulier en speciaal onderwijs gewerkt, onder andere bij de Blokpoelschool en SBO Het Avontuur.”

Noem eens een leuk feitje over jezelf.
“Ik hou van de industriële look, dus ik vind het leuk om meubels in die stijl te zoeken. En in de toekomst zou ik het ook leuk vinden om te leren hoe ik meubels zelf industriëler kan maken.”