Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat over goed onderwijs voor alle leerlingen. Samen met scholen en schoolbesturen is SPPOH verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

De meeste leerlingen gaan naar een reguliere basisschool en krijgen onderwijs binnen de basisondersteuning van de school. Het schoolbestuur en de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. De schoolbesturen hebben binnen SPPOH afgesproken wat basisondersteuning inhoudt.

Sommige leerlingen hebben meer nodig, zij krijgen extra ondersteuning. Ook dit gebeurt voor de meeste leerlingen op de eigen, reguliere school. Soms geeft de school dit zelf vorm, soms doet zij dit met behulp van het samenwerkingsverband.

Een klein percentage van de leerlingen ontvangt de meest intensieve vorm van extra ondersteuning, voor hen is een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de best passende plek.