Werken bij


Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend en inclusief onderwijs in onze regio mogelijk maken door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, en te leren van elkaar op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen in Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk. Je komt terecht in een team van 35 professionals, waarvan het overgrote deel adviseur is. Het team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid –niet alleen inhoudelijk, maar ook naar elkaar.

Wij bieden:

  • Een informele werksfeer met korte lijnen.
  • Een cultuur waarbinnen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, en waar vertrouwen in elkaar een groot goed is.
  • Een organisatie waarin we geloven in de autonomie van onze medewerkers.
  • Beloning conform cao Primair Onderwijs.

Vacatures: