Routeboek verzuim en thuiszitters

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Het terugdringen van verzuim en het aantal thuiszitters is daarom een belangrijke doelstelling. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp hebben de handen ineen geslagen om dat te bereiken. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld die is vastgelegd in het zogeheten Routeboek Verzuim en Thuiszitters. Het doel is helder: geen enkel kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en zorg.

Hoe we dat doen? Door beter samen te werken en te focussen op preventie. En als er verzuim optreedt, samen op te trekken in het oplossen van het probleem. In het MDO worden tijdens een startgesprek concrete afspraken gemaakt over de aanpak, zodat scholen maximaal worden ondersteund.

Meer informatie? Het Loket Verzuim en Thuiszitters is bereikbaar via loketrouteboek@sppoh.nl.

Achtergrondinformatie