= 600 leerlingen
60290
leerlingen, waarvan…
57505
leerlingen in het reguliere onderwijs
1694
leerlingen in het speciaal basisonderwijs
1091
leerlingen in het speciaal onderwijs
27 schoolbesturen
912 toegekende arrangementen
205 scholen
1058 verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs (TLV’s)
3 Gemeenten
Weten wie wij zijn en hoe wij over passend onderwijs denken?

Dit waren onze uitgangspunten in 2023:

Leerlingen volgen zo veel mogelijk onderwijs op de reguliere basisschool.

Kinderen gaan samen met leeftijdgenoten uit hun buurt naar een school in de eigen wijk.

We ondersteunen de school en de leerkacht om alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs te kunnen bieden.

Daarbij werken we samen met schoolmaatschappelijk werk, kinderopvang, jeugdhulp en andere partners.

2023 in 3 belangrijke mijlpalen:

Tijdens een bijeenkomst met schoolbesturen, wethouders en belangrijke samenwerkingspartners hebben we afgesproken ons met elkaar in te zetten voor meer inclusie.

SPPOH is verhuisd naar het Johanna Westerdijkplein 1 in Den Haag en is gaan ‘samenwonen’ met SWVZHW, het samenwerkingsverband voor VO.

SPPOH heeft een nieuwe bestuursstructuur gekregen, wat de organisatie slagvaardiger maakt.

Een greep uit wat er nog meer gebeurde in 2023

 • De Ondersteuningsplanraad (bestaande uit ouders en
  medewerkers) heeft 2 nieuwe leden kunnen benoemen en heeft
  meegedacht over belangrijke ontwikkelingen en besluiten in
  Haaglanden.
 • Bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs is 1 klacht
  binnengekomen tegen SPPOH.
 • Het Routeboek Verzuim en Thuiszitters is geactualiseerd.
  Daarnaast heeft SPPOH op SBO Het Avontuur een Steunpunt
  Dreigende Thuiszitters opgezet en hebben we de
  registratiemodule Zorgwekkend verzuim in gebruik genomen.
  Hierdoor kunnen we schooluitval nog beter voorkomen.
 • De Projectgroep Begaafdheid heeft een nieuwe subsidie van ruim
  1,7 miljoen euro aangevraagd, waarmee we in het regulier
  onderwijs een passender aanbod kunnen ontwikkelen voor
  leerlingen met extra ondersteuningsvragen op het gebied van
  begaafdheid.
 • Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft 231 vragen van ouders
  beantwoord.
 • SPPOH lanceerde een nieuwe website.
 • Het eerste bovenbestuurlijke leernetwerk is gestart.
Wil je het hele jaarverslag lezen?