Informatiemarkt voor ouders: dit zijn de do’s & don’ts

14 november 2023 • 10:26

OBS Anne Frank organiseerde aan het begin van het schooljaar een informatiemarkt voor ouders, met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten. Wat zijn tips voor andere scholen die vergelijkbare plannen hebben? We vragen het een van de organisatoren, IB’er Simone Haagmans.

Ouderparticipatie is een van de speerpunten op OBS Anne Frank in de Haagse wijk Bouwlust. Veel ouders hebben een Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Poolse, Bulgaarse of Syrische achtergrond. Ze spreken de Nederlandse taal soms niet goed, waardoor ze zich onzeker voelen en daardoor niet graag de school in komen. Ook zijn sommige ouders wantrouwend richting de school.

‘Sinds corona was de betrokkenheid van ouders helemaal op een laag pitje geraakt’, vertelt IB’er Simone Haagmans, ‘dus we zijn serieus aan het werk gegaan om te proberen om ouders weer de school in te krijgen. We werken volgens het IB PYP-onderwijsconcept en daarin is ouderbetrokkenheid echt een speerpunt. We proberen zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor ouders.’

Ketenpartners
Naast onder andere het organiseren van koffieochtenden, fietslessen en naailessen ontstond het idee voor een informatiemarkt aan het begin van het schooljaar. Simone: ‘We hebben zoveel mogelijk ketenpartners uitgenodigd voor de informatiemarkt, waaronder het CJG, de schoolarts, Wijkz, de overblijf (Sport en Spel), de MR en SPPOH. En zelf hadden we als IB’ers ook een standje.’

Positief was dat alle ketenpartners elkaar in deze setting konden ontmoeten, zegt Simone. ‘Iedereen vond het enorm leuk en nuttig om elkaar op deze manier wat beter te leren kennen.’ Een minpunt was de opkomst; er kwamen dertig à veertig ouders opdagen. ‘Aan de ene kant was dat een tegenvaller, aan de andere kant moet je ergens beginnen. Zo zaten we er ook in, moet ik zeggen. Je plant een zaadje en van daaruit ga je weer verder. Veel ouders die niet zijn gekomen, hebben wél onze berichten erover gelezen. Dus misschien komen ze volgend jaar wel.’

Simone vervolgt: ‘We hebben tijdens de koffieochtenden aan de ouders zelf gevraagd wat de oorzaak van de lage opkomst was. Ze vertelden dat het tijdstip, laat in de middag, niet fijn was voor veel ouders. Dan zitten ze bijvoorbeeld net met het aflossen van de oppas en dan lukt het gewoon niet om te komen. Daarnaast was er diezelfde dag óók een informatieavond. Het was gewoon te veel voor één dag.’

De stand van SPPOH.

Betere informatievoorziening
Ook de informatievoorziening vanuit de school kan beter, zo was de conclusie achteraf. Simone: ‘Veel ouders zijn onzeker omdat ze de taal niet goed spreken. Daar hadden wij op geanticipeerd door ketenpartners te vragen om voorlichting in verschillende talen te organiseren. Alleen hebben we dat de ouders onvoldoende duidelijk gemaakt, waardoor ze dat niet altijd wisten. Als het wel hadden geweten, dan zou het misschien een stuk minder spannend voor ze zijn geweest. We communiceren veel via Social Schools, maar het kan goed zijn dat we de volgende keer ook nog een brief uitdelen – dat maakt het net wat officiëler.’

Vlak voor de herfstvakantie was er voor ouders de gelegenheid om werk van hun kinderen te komen bekijken tijdens de afsluiting van de eerste IB-PYP Unit van dit schooljaar. Toen was de opkomst wél hoog, vertelt Simone. ‘Dat was meteen in de ochtend, wanneer ouders hun kinderen naar school brengen. Blijkbaar is dat dus een goed tijdstip, dus dat heeft ons wel aan het denken gezet. Voor ouders is het ’s ochtends blijkbaar makkelijker te regelen om een halfuurtje langer op school te blijven.’

Conclusie: ouderbetrokkenheid blijft een uitdaging voor OBS Anne Frank, maar desalniettemin is Simone positief. ‘De coronatijd heeft de afstand tussen school en ouders vergroot, daar hebben we gewoon mee te maken. Maar we hebben veel plannen en goed contact met een groep ouders die als ambassadeurs fungeren voor de rest van de ouders. We hebben ook veel positieve reacties gekregen van de ouders die wel zijn gekomen. Ze geven aan dat ze daardoor een veel beter beeld van de school en de teamleden hebben gekregen. Dat geeft je energie om er extra hard tegenaan te gaan.’