Nu beschikbaar: de Inclusie Boost

5 juni 2024 • 09:00

We werken in de regio Haaglanden allemaal aan meer inclusie. Iedere school doet dit op z’n eigen manier. Het ene moment zet je een kleine stap in de richting van meer inclusie, het andere moment een reuzenstap. SPPOH gaat de ontwikkeling naar meer inclusie een extra impuls geven in de vorm van de Inclusie Boost: een geldbedrag om inclusie op jouw school en in de wijk te bevorderen. Er zijn 3 varianten:

Inclusie impuls
Iedere school in Haaglanden krijgt een bedrag van € 9.000,- wat je vrij kunt inzetten voor extra ondersteuning en professionalisering (voor een klas, groep of leerkracht) ten behoeve van een groep (of groepen) kinderen. Dit bedrag staat gelijk aan ongeveer twee arrangementen. Omdat het soms tijdrovend is om individuele arrangementen aan te vragen, is het prettig om dit bedrag naar eigen inzicht te kunnen besteden aan meer inclusie.

Schoolbudget inclusie
Wanneer je als school denkt dat je toe bent aan een volgende stap voor de hele school, dan kun je aanspraak maken op een bedrag van € 25.000,-. Het kan bijvoorbeeld gaan om inclusie verder te verankeren in het beleid, het veranderen van de mindset, verder draagvlak te creëren bij het team of het bevorderen van samenwerking op wijkniveau. Voor de periode vanaf 1 september is dit voor 20 scholen beschikbaar. Afhankelijk van interesse van scholen en het beschikbare budget organiseren we een tweede ronde.*

Schoolontwikkeling voor de wijk
Hier gaat het om expertise en ondersteuning op schoolniveau, die wordt verzorgd door SBO- en SO-scholen, ook wel bekend als de AB diensten op schoolniveau. Om dit voor meer scholen beschikbaar te maken, geven we de SBO- en SO-scholen een financiële impuls. Zo krijgen we meer expertise van SBO- en SO-scholen in het reguliere onderwijs.

Wat vragen we van jou?
SPPOH zorgt dat alle scholen de Inclusie Impuls krijgen. Schoolontwikkeling voor de wijk  loopt via SBO- (en SO)-scholen. Wil je hier meer over weten, ga dan deze pagina.

Voor het schoolbudget inclusie vragen we wel je inzet. Wil je dit aanvragen? Download het formulier op de SPPOH-website en vul het in. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar info@sppoh.nl o.v.v. schoolbudget inclusie. Wat de verantwoording betreft, werken we vooral op basis van vertrouwen en willen we waken voor het optuigen van onnodige bureaucratie. De verantwoording vindt plaats via deelname aan het leernetwerk inclusie (8 oktober 2024, 11 februari 2025 en 26 juni 2025 van 9.00 – 13.00 uur) en door het invullen van een overzichtelijk schema.

Let op: de sluitingsdatum voor het aanvragen van het schoolbudget is 30 juni! Op 18 juni organiseren we van 15.30 – 16.30 uur een online bijeenkomst voor schooldirecties met meer info en inspiratie. We raden je aan om hierbij aan te sluiten.

AANMELDEN ONLINE BIJEENKOMST

*Bij meer dan twintig aanmeldingen kijken we naar spreiding over Haaglanden (de werkgebieden) en verdeling over de besturen.

Laten we met elkaar weer een mooie stap maken naar meer inclusie in de regio Haaglanden!

Ons jaarverslag in 60 seconden!