Inclusie Boost – uitleg over het schoolbudget inclusie

Wanneer je als school denkt dat je toe bent aan een volgende stap voor de hele school, dan kun je aanspraak maken op een bedrag van € 25.000,-. Het kan bijvoorbeeld gaan om inclusie verder te verankeren in het beleid, het veranderen van de mindset, verder draagvlak te creëren bij het team of het bevorderen van samenwerking op wijkniveau. Voor de periode vanaf 1 september is dit schoolbudget inclusie voor 20 scholen beschikbaar.

Op 18 juni organiseren we van 15.30 – 16.30 uur een online bijeenkomst voor schooldirecties met meer info en inspiratie.

Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor deze bijeenkomst

Ons jaarverslag in 60 seconden!