Beleid voor begaafde leerlingen

30 mei 2024 • 11:57

Terugblik Masterclass Begaafdheid (4)

SPPOH organiseerde tot en met het voorjaar van 2024 vier masterclasses op het gebied van (hoog)begaafdheid. ECHA-specialist Janneke Breedijk gaf deze masterclasses. Op deze website publiceren we van elk van deze bijeenkomsten een verslag, met links naar relevante informatie. De vierde en laatste bijeenkomst ging over beleid.

Visie. Daar begint het mee, vertelt Janneke aan het begin van de masterclass. “Het is belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en begrepen kunnen worden en dat kan ook, weten we steeds beter, in de reguliere klas. Het is belangrijk om beter te leren kijken naar begaafde leerlingen en dat moet je met het hele team zien te doen.”

 

Een visie formuleren op begaafdheid kan op veel verschillende manieren, maar het begint met een visie op leren en ontwikkelen in het algemeen, zegt Janneke. Vervolgens kun je als afgeleide daarvan met begaafdheid aan de slag. “Het vergt een investering, met name in tijd, want het is belangrijk dat je het hele team aan boord hebt. Nu zie je dat er op sommige scholen wel een plusklas wordt gedraaid, maar dat die een geïsoleerde positie heeft. Je collega’s betrokken krijgen is niet altijd makkelijk. Je kunt het beste met een klein groepje ‘kartrekkers’ beginnen. Vervolgens kun je de stap maken naar het hele team.”

Hoe krijg je het team mee?
– Communiceer duidelijk en open;
– Luister naar de input van de teamleden;
– Creëer draagvlak;
– Bied ondersteuning;
– Zorg voor regelmatige evaluatie en feedback.

 

Daarna gingen de aanwezigen in groepjes verder praten over het beleid op hun eigen school: waar staan we nu? Dit deden ze aan de hand van praatplaten over specifieke deelonderwerpen:

– Beeld van de begaafde leerling;
– Deskundigheid;
– Kwaliteit van ondersteuning.

Tips en achtergronddocumenten bij deze masterclass
– De presentatie van Janneke van deze masterclass;
– Een format voor een beleidsplan;
ZOOV+, een klassikale, adaptieve screener om cognitief sterke leerlingen te signaleren;
Kennisclips van Enigma;
Kenniscentrum hoogbegaafdheid.


Houd de pagina ‘Bijeenkomsten’ in de gaten voor activiteiten op het gebied van begaafdheid in het nieuwe schooljaar.

Ons jaarverslag in 60 seconden!