Steunpunt Begaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn niet altijd te herkennen aan extreem goede prestaties. Goede afstemming van onderwijs is daarom nodig om te voorkomen dat zij gedemotiveerd raken, onvoldoende vaardigheden ontwikkelen, zich een buitenbeentje voelen in de groep of gedragsproblemen ontwikkelen.

Het doel van het Steunpunt Begaafdheid is om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Hierbij staat het afstemmen van de pedagogische begeleiding en het didactische aanbod op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van (hoog)begaafde leerling centraal. Scholen kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen op zowel leerling- als schoolniveau. Deze begeleiding ziet er als volgt uit:

  • Leerlingniveau: de begeleiding is leerlinggebonden en kortdurend van aard, met als uiteindelijkeĀ doel de expertise van de school te vergroten, zodat passend onderwijs geboden kan worden aan de (hoog)begaafde leerlingen op school.
  • Schoolniveau: de begeleiding richt zich op beleid of het hele team. Denk hierbij aan meedenken over een schoolbreed aanbod, het geven van voorlichting of de wens om te ontwikkelen.

Meer informatie? Neem contact op met Linda de Wekker of Janneke Breedijk: Begaafdheid@bontevlinder.nl.