Inzet arrangement

Voor het opstellen van arrangementen is een aantal richtlijnen geformuleerd:

  1. Arrangementen hebben een looptijd variërend van een aantal weken tot een jaar. In sommige situaties is het logisch om een arrangement voor te stellen voor langer dan een jaar, bijvoorbeeld als in mei een arrangement ter sprake wordt gebracht voor een leerling uit groep 7. In die situaties geldt een maximum van anderhalf jaar.
  2. De onderwijsbehoeften en benodigde ondersteuning van de leerling overstijgen de basisondersteuning, inclusief interventies.
  3. Arrangementen worden tussentijds en bij afloop door de school geëvalueerd, in goed overleg met ouders. Scholen hebben hier eigen afspraken over binnen de cyclus van handelingsgericht werken. Bij afloop van een arrangement wordt een evaluatie in OnderwijsTransparant ingevuld.
  4. Voor de bekostiging geldt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling/leerkracht leidend is. Inzet van een arrangement is altijd gekoppeld aan een of meerdere individuele leerlingen en heeft altijd ook inzet die is gericht op de leerkracht en/of de context van het kind.