Masterclass begaafdheid: Beleid

Masterclasses | Talentontwikkeling en begaafdheid

Wil jij meer te weten komen over hoe je leerlingen kan helpen om het beste uit zichzelf te halen? Schrijf je dan in voor één of meerdere masterclasses over talentontwikkeling en begaafdheid, gegeven door Janneke Breedijk, ECHA Specialist in Gifted Education en projectgroep begaafdheid SPPOH. De masterclasses worden vier keer georganiseerd in het schooljaar 2023 – 2024 door de projectgroep begaafdheid van het samenwerkingsverband SPPOH. De bijeenkomsten vinden plaats van 09.30 – 11.00 uur bij De Loods in Rijswijk. Iedere masterclass heeft een eigen onderwerp en focus.


Masterclass (Vroeg)signaleren en dan? |2 november 2023

Voor wie: Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten

Tijdens deze masterclass reflecteren we eerst op de eigen praktijk, waarbij we kijken naar kennis, attitude en handelen. Vervolgens gaan we in op de kenmerken van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We kijken met elkaar hoe we voor deze kinderen de (onderwijs)behoeften kunnen vaststellen aan de hand van –  en eventueel als aanvulling op – de op jouw eigen school aanwezige instrumenten.

Masterclass Betekenisvol verrijken | 8 februari 2024

Voor wie: Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten

Het onderwijs sluit nog niet overal aan op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van getalenteerde en begaafde leerlingen. Binnen de scholen die vallen onder samenwerkingsverband SPPOH is de aandacht hiervoor toegenomen, blijkt uit het groeiende aantal initiatieven op dit gebied en de aanvragen van ontwikkelimpulsgelden. Om ervoor te zorgen dat begaafde kinderen het onderwijs als betekenisvol ervaren, kunnen we in plaats van over onderwijs ‘verrijken’ structureel ‘rijk onderwijs’ aanbieden voor álle leerlingen. Aan de slag dus!

Masterclass Plusgroep, middel of doel | 17 april 2024

Voor wie: Intern begeleiders en (toekomstige) plusgroepbegeleiders.

Veel hoogbegaafde leerlingen zijn niet geïnteresseerd in hoge cijfers en/of beoordelingen. Ze willen leren, ontdekken, geboeid raken, uitgedaagd worden en hoeven niet te laten zien hoe goed ze zijn. Voor wie is de plusklas eigenlijk? Kinderen die uitdaging nodig hebben? Zijn dat niet alle kinderen?  Onderpresteerders? Wat verstaan we daaronder? Tijdens deze masterclass gaan we in op doel, inhoud en organisatie van plusgroepen en reiken we concrete suggesties aan voor verrijkende leeractiviteiten/plusarrangementen.

Masterclass Beleid | 23 mei 2024

Voor wie: Intern begeleiders en (toekomstige) plusgroepbegeleiders.

Waar moet je allemaal aan denken bij het opstellen van een beleidsplan voor talentontwikkeling en begaafdheid? Wat zijn de mogelijkheden op jouw school? Voor wie, welke leerlingen bedoelen jullie? Hoe en wanneer wordt er gesignaleerd en gediagnosticeerd en met of zonder signaleringsinstrument? Hoe wordt er binnen jouw school gedacht over vervroegd doorstromen? En hoe krijg jij als voorloper je team mee? Veel vragen waarop wij tijdens deze masterclass ingegaan en die jij weer kunt gebruiken in de eigen schoolorganisatie.

 

Praktische informatie

Wanneer:
Masterclass 2 november 2023 | (Vroeg)signaleren
Masterclass 8 februari 2024 | Betekenisvol verrijken
Masterclass 17 april 2024 | Plusgroep, middel of doel?
Masterclass 23 mei 2024 | Beleid
Het is mogelijk om je voor verschillende masterclasses aan te melden.

Tijd: 09.30 – 11.00 uur | Inloop vanaf 9.00 uur
Waar: De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk
Voor wie: Leerkrachten, internbegeleiders, (toekomstige) plusgroepbegeleiders en onderwijsassistenten van de aangesloten scholen van SPPOH
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze masterclasses verbonden

Aanmelden via deze link: https://wp-events.nl/sppoh-masterclass/