Conferentie Begaafdheid en inclusiever onderwijs. Wat kan jij doen?

Van 9 t/m 17 maart 2024 vindt de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ plaats. Midden in deze week – op 13 maart 2024 – organiseert de projectgroep begaafdheid van het samenwerkingsverband SPPOH de conferentie ‘Begaafdheid en inclusiever onderwijs; wat kan jij doen?’. De middagconferentie is bij te wonen door leerkrachten, ib’ers en directie PO van de aangesloten scholen van het samenwerkingsverband. Ook zijn medewerkers van zorg verlenende instanties uit de regio Den Haag van harte welkom. Na het bijwonen van deze conferentie weet jij hoe jij kunt bijdragen aan een inclusieve(re) schooltijd van jouw leerlingen.

Deze conferentie draait om inclusief onderwijs en begaafdheid. De diversiteit in onze samenleving vraagt in toenemende mate om (h)erkenning en waardering van leerlingen met verschillende mogelijkheden, talenten en vaardigheden en om de benutting van die talenten. Ook SPPOH wil dat de leerlingen opgroeien binnen inclusief onderwijs. Maar hoe werkt dat precies in de praktijk? Hoe gaan we om met ‘een systeem’ dat niet bij alle kinderen past? Hoe leren wij kijken naar (onderwijs)behoeften van de leerling, zonder dat we er eerst een (HB)label opplakken door het afnemen van tests en door ons blind te staren op hoge scores en prestaties?

Keynote en sessies
Tijdens de conferentie staan we stil bij wat inclusief onderwijs is en maken we kennis met mooie ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs en begaafdheid. Emiel van Doorn, medeoprichter en bestuurslid van Stichting StiBCO en de drijvende kracht achter de totstandkoming van het concept Mediërend Leren verzorgt deze dag de keynote. Eén van zijn mooiste kwaliteiten is dat hij in staat is zijn verworven kennis, vaardigheden en ervaringen om te zetten in metareflectieve inzichten en deze inzichten vervolgens te vertalen naar concrete situaties in de praktijk. Vervolgens zijn er kennissessies en presentaties van scholen met goede voorbeelden van passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband.

Na het bijwonen van deze conferentie ben je geïnspireerd hoe je kunt bijdragen aan een inclusieve(re) schooltijd van begaafde leerlingen.

 

Praktische informatie
Wanneer:
Woensdag 13 maart 2024
Tijd: 13.30 – 16.15 uur | Inloop vanaf 13.00 uur en aansluitend borrel
Waar: Postillion Hotel & Convention Centre, Waldorpstraat 15, 2521 CA Den Haag
Voor wie: Leraren, intern begeleiders, coördinatoren, schoolleiders, onderwijsadviseurs, experts begaafdheid, ketenpartners en leden van de ondersteuningsplanraad.
Kosten: Er zijn geen kosten aan dit congres verbonden

Aanmelden: Via dit formulier