Bijeenkomst expertisedelen C+ groepen Bonte Vlinder

signaleren en handelen in de reguliere setting

De bijeenkomst wordt georganiseerd om ieder te informeren wat de C+-groepen hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften bieden en om de samenwerking te versterken in de gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben voor al onze leerlingen binnen het ondersteuningsgebied van SPPOH.

Daarnaast willen we de preventieve mogelijkheden onder de loep nemen, want…
Hoe staat het met (vroeg)signalering van deze leerlingen met specifieke onderwijs- en    ondersteuningsbehoeften en de basis- en extra ondersteuning op de reguliere basisschool?

De C+ groep is een speciale lesplek voor ‘dubbel-bijzondere’ leerlingen. De complexe onderwijsbehoeften van deze leerlingen maken soms dat zij vastlopen binnen het regulier onderwijs en thuis komen te zitten.  De C+ groepen zijn ontstaan vanuit de subsidieregeling Passend Onderwijs voor Hoogbegaafde Leerlingen in het PO en VO (2019) binnen de extra ondersteuning plus/ specialistische ondersteuning die vanuit het Samenwerkingsverband SPPOH geboden wordt. SBO De Bonte Vlinder is de school die ruimte biedt aan inmiddels twee C+ groepen.

Herkent u leerlingen binnen deze doelgroep? Of is er wellicht een leerling van uw school overgestapt naar de C+groep van SBO De Bonte Vlinder? Wellicht bent u geïnteresseerd om mee te denken en te praten over wat er vanuit de reguliere basisschool preventief geboden kan worden om te voorkomen dat deze leerlingen vastlopen, wat er nodig is wanneer een leerling terug kan stromen naar de reguliere basisschool en hoe we hierin samen kunnen werken. Kom dan naar deze bijeenkomst!

Aanmelden (nog 16 plekken)

Hidden
Toestemming verwerking gegevens**