‘Kinderen worden beter voorbereid op het onderwijs’

24 juni 2024 • 12:00

V.l.n.r. Tess Koning, Simone Udding, Lieke Evers, Marlon Vennik, Renske van Amerongen.

ONDERWIJS & JEUGDHULP IN BEELD

Hoewel ze nog maar een paar maanden bezig zijn, zijn SBO Het Avontuur en Stichting Liberis (dat zich richt op behandeling en begeleiding van kinderen met autisme) enthousiast over hun samenwerking in het kader van het Jeugdhulp Onderwijs Arrangement (JOA).

Stichting Liberis streeft ernaar om minimaal 80 procent van de kinderen die het behandelt, te laten doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dat doorstromen gaat een stuk soepeler als kinderen zich al in de setting van Liberis cognitief kunnen ontwikkelen, en daarnaast ook weten en begrijpen wat er op school van ze wordt verwacht. Dat kan dankzij het Jeugdhulp Onderwijs Arrangement (JOA).

Om een goed beeld te krijgen van wat mogelijk is, is SBO Het Avontuur in eerste instantie gaan observeren bij Stichting Liberis, vertelt Lieke Evers van SBO Het Avontuur. “Op die manier weet je goed wat voor kinderen je voor je hebt en wat er mogelijk is qua onderwijs. We waren super enthousiast en hadden veel plannen, maar het is verstandig om niet meteen te veel te willen. Je moet het stapje voor stapje doen.”

Kringgesprek
Die eerste stap was om een onderwijsactiviteit toe te voegen aan het kringgesprek dat sowieso al bij Liberis wordt gevoerd. Lieke: “Er wordt een liedje gezongen, gesproken over welke dag het is en hoe het weer is. Daar hebben we een stukje onderwijs aan toegevoegd – bijvoorbeeld een rekenactiviteit of een dramaopdracht – waardoor de kinderen nog meer cognitief worden uitgedaagd. Daarnaast kijken we ook naar de luisterhouding en andere schoolse vaardigheden.”

Een leerkracht kijkt net weer even anders naar kinderen dan psychologen en orthopedagogen die wij hier hebben rondlopen”, vult Tess Koning van Liberis aan. “Die uitwisseling is voor de kinderen waardevol, want op die manier kunnen ze beter worden voorbereid op het onderwijs. Lieke is nu heel vaak bij ons, maar het is de bedoeling dat ze ons traint om ook die didactische bril op te zetten, zodat we op een gegeven moment ook zelf dingen kunnen overnemen. Sommige collega’s zijn er ook al enthousiast mee aan de slag gegaan. Een goed teken, want dat betekent dat het team er open voor staat.”

Kleine stappen vooruit
De inzet van de JOA is in mei gestart, dus de samenwerking tussen SBO Het Avontuur en Stichting Liberis is nog pril. Deze eerste maanden gebruiken de organisaties vooral om de aanpak verder fijn te slijpen, zegt Marlon Vennik van Liberis. “We denken bijvoorbeeld veel na over de nabijheid van behandelaren. Op school hebben kinderen niet continu iemand naast zich die hen kan helpen en aansturen, dus proberen we die nabijheid op bepaalde momenten ook bij ons los te laten. Dat was overigens een proces waarmee we al bezig waren, maar dat door de JOA wordt versterkt.”

Daarnaast wordt in projectgroepverband nagedacht over hoe je de voortgang van kinderen goed in kaart kan brengen, zegt Renske van Amerongen van SBO Het Avontuur. “We gaan twee JOA-leerlingen uitgebreid volgen en in kaart brengen. Hoe komen ze binnen? Wat voor perspectief kunnen we voor ze bepalen? En welke doelen horen daarbij? Dan moet je niet denken in grote, maar juist in kleine stappen vooruit.”

“Dat we nu onderwijs aanbieden voor deze kinderen is sowieso waardevol”, zegt Tess Koning van Liberis. “Daar is geen twijfel over. Maar begrijpelijkerwijs willen SPPOH en de subsidiegever het ook meetbaar kunnen maken, zodat je beter kunt sturen. Daarmee hopen we de komende periode weer een slag te kunnen slaan.”

Het slotwoord is voor Renske van Amerongen: “Het is belangrijk om te benadrukken dat je dit echt samen moet doen. Dan kun je echt dingen bereiken. Wat mij betreft is dit weer een volgende stap in het weghalen van de schotten tussen onderwijs en jeugdhulp.”


Jeugdhulp Onderwijs Arrangement (JOA)
Een Jeugdhulp Onderwijs Arrangement (JOA) is een geïntegreerde aanpak die is ontworpen om jongeren te ondersteunen die zowel hulp nodig hebben in het onderwijs als in hun persoonlijke ontwikkeling. Onderwijsexpertise wordt in een instelling voor jeugdhulp gebracht, zodat kinderen beter voorbereid worden op een schoolse situatie en zich daarnaast cognitief ontwikkelen.


Over deze serie artikelen
In de serie Onderwijs & Jeugdhulp in Beeld laten we praktijkvoorbeelden zien van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees ook:
‘Anouk kent de kinderen door en door’

‘Ik ben de handen en armen van Eymen’

‘Onze begeleiders zijn er een meester in om ongemerkt weer uit de klas te verdwijnen’