Save the date(s): de jaarplanning 2024-2025 is af! 

22 april 2024 • 12:00

De jaarplanning van schooljaar 2024-2025 is af. Hierop staan verschillende momenten aangegeven waarop we elkaar kunnen ontmoeten. De jaarplanning is zo volledig mogelijk. Het kan zijn dat er in de loop van het jaar bijeenkomsten of scholingsmogelijkheden worden toegevoegd. Dit zal via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

Het is belangrijk dat je je aanmeldt voor de bijeenkomst(en) die je wil bezoeken. Je kunt dit vanaf 1 juli doen via de bijeenkomsten-pagina van deze website.

Het komende schooljaar zal in het teken staan van het nieuwe Ondersteuningsplan, waarbij we in september met zoveel mogelijk samenwerkingspartners in gesprek willen gaan aan de hand van de centrale vraag hoe inclusiever onderwijs eruit ziet en wat scholen (en anderen partijen) van het samenwerkingsverband nodig hebben om dat te realiseren. Deze dialoog zullen we ook op andere momenten in het jaar gaan voeren.

Toelichting bij de jaarplanning:

  • Er is een aantal bekende onderdelen terug te vinden op de kalender, zoals de IB-netwerkbijeenkomsten, waarbij de directie komend jaar ook zal aansluiten. De bijeenkomsten zullen meer gericht zijn op de wijk en hebben een nieuwe naam: IB/directie-wijkbijeenkomst.
  • In de leernetwerken gaan we leren van én met elkaar. De leernetwerken zijn verbonden aan een thema (inclusie, startklassen, begaafdheid en talentontwikkeling, onderwijs en jeugdhulp). De scholen die zich expliciet inzetten voor een bepaald thema, worden verwacht om deel te nemen aan het desbetreffende leernetwerk.
  • De masterclasses begaafdheid zijn met name bestemd voor scholen die gebruik maken van het schoolbudget begaafdheid. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om aan te sluiten.
  • De bijeenkomsten bij De Ontdekkers en De Bonte Vlinder zijn voor leerkrachten, intern begeleiders, directies en besturen, maar ook adviseurs en ketenpartners zijn van harte welkom. Bij De Ontdekkers staat het samenwerken voor thuiszitters centraal en bij De Bonte Vlinder zijn dat de thema’s hoogbegaafdheid en passend onderwijs.
  • Het BOVO casusoverleg is voor degenen die een passende plek in het voortgezet onderwijs zoeken voor leerlingen die in groep 7 en 8 zitten.
  • De cursus ‘Samenwerken onder spanning’ van Pro Ago zal volgend schooljaar drie keer starten. Deze cursus helpt scholen bij het samenwerken met ouders, kinderen en ketenpartners als de spanning oploopt. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en twee intervisiemomenten. De startdata zijn in de jaarkalender opgenomen. Aanmelden kan via een mail aan cursus@sppoh.nl.
  • Naast het algemene scholingsaanbod wordt komend jaar de scholing voor het effectief inzetten van het OPP als middel op schoolniveau aangeboden. Je kunt je hiervoor opgeven via cursus@sppoh.nl (zie ook de scholingspagina op de website).

Het team van SPPOH kijkt ernaar uit om elkaar te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten!

Bekijk de jaarplanning.