Een kijkje in de keuken van onderwijs en KDC en jeugdhulpplek

8 februari 2024 • 12:30

Op 30 januari kwamen we met ruim tachtig professionals samen om met elkaar te bouwen aan meer kennis over welke kinderen waar op de beste plek zitten in Haaglanden. SPPOH faciliteert met deze bijeenkomst het gesprek tussen gemeenten, gespecialiseerde scholen, KDC’s en jeugdhulpplekken over het creëren van een doorgaand continuüm van onderwijs en jeugdhulp.

Onderweg naar inclusiever onderwijs
Een aantal gespecialiseerde scholen en jeugdhulpvoorzieningen heeft een kort kijkje in de keuken gegeven. Zo weten we steeds beter van elkaar welke kinderen waar op de beste plek zitten. De PDF van de presentatie is via deze link te downloaden. We zijn benieuwd of er behoefte is om deze bijeenkomst in het voorjaar nog eens te herhalen. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@sppoh.nl.

Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om verder na te denken over kinderen die primair geen jeugdhulpvoorziening nodig hebben, maar waarvan de school hen (nog) niet schoolbaar acht, wat maakt dat een kind kan worden afgewezen voor een plek. En vice versa, namelijk kinderen die primair geen onderwijsvoorziening nodig hebben, maar waarvan de jeugdhulp expertise vanuit het onderwijs behoeft om op het juiste moment aan te melden bij de best passende (onderwijs)setting. Ook de gedeelde ambitie om jeugdhulp collectief op scholen te organiseren om zo de school als vind- en werkplaats te versterken gaat verder vorm krijgen in samenwerking met Kracht en rondomJou, de jeugdhulpvoorzieningen in Den Haag.

Voortzetting bestaande voorzieningen
Er zijn gesprekken gevoerd tussen SBO-scholen, enkele zorgaanbieders en Kracht en rondomJou om te onderzoeken hoe we met elkaar kunnen toewerken naar structurele voorzieningen wanneer de desbetreffende jeugdhulpaanbieder niet binnen het betreffende samenwerkingsverband voor jeugd valt. Denk aan de C+ groepen op de Bonte Vlinder en De Ontdekkers op SBO Het Avontuur. Leerlingen die naast onderwijs, altijd jeugdhulp behoeven in voorzieningen die (dreigend) thuiszitten tegengaan.

Uitbreiden gecombineerd aanbod onderwijs en jeugdhulp
Daarnaast werd er aan verschillende tafels gesproken over de mogelijkheid om met beschikbare subsidies, zoals de subsidie Wel in Ontwikkeling, een onderwijsprofessional een dagdeel per week op een KDC of een jeugdhulpplek onderwijs te laten verzorgen. De uitnodiging is gedaan aan zorgpartners en gespecialiseerde scholen om met elkaar in contact te treden en de samenwerking op te zoeken om concreet hiermee aan de slag te gaan. Lisa Mesander (l.mesander@sppoh.nl) van SPPOH, Ingeborg van Wel van schoolbestuur Lucas Onderwijs (ivwel@lucasonderwijs.nl) en Martine van Wijngaarden van schoolbestuur SCOH (mvwijngaarden@scoh.nl) zijn de contactpersonen die hieraan verbonden zijn.

Contactpersoon KDC
Mariëlle Meeuwissen is de contactpersoon vanuit SPPOH voor de KDC’s. Angela de Konink (a.dekonink@sppoh.nl) neemt deze rol tijdelijk voor haar waar. Deze berichtgeving had nog niet iedereen bereikt.

Onderzoek gemeente Den Haag naar doelgroepen in een KDC
Wijnand Roëling informeerde ons dat de gemeente Den Haag in samenwerking met Kracht en rondomJou werkt aan het versterken van de sociale basis en de doelstelling om kinderen zo veel en zo normaal mogelijk te laten meedoen in het reguliere onderwijs, de reguliere kinderopvang etc. In dit kader is in het Haags Toekomstperspectief afgesproken om nader onderzoek te doen naar de doelgroepen die in een KDC (KinderDagCentrum) zorg ontvangen of hiervoor op de wachtlijst staan. Het onderzoek heeft tot doel om tot een helder en objectief beeld te komen voor welke kinderen regionale KDC-zorg noodzakelijk is en voor welke kinderen andere vormen van ondersteuning binnen het Haags Toekomstperspectief beter passend zijn. De gemeente Den Haag heeft onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om de komende maanden dit onderzoek uit te voeren. Als er nu al vragen zijn over de inhoud van dit onderzoek, dan kunnen jullie contact opnemen met onderzoeker Wijnand Roeling van AEF, via telefoonnummer 06-12505614 of e-mailadres W.Roeling@aef.nl. Voor andere vragen over dit onderzoek kunnen jullie contact opnemen met anniek.gietema@denhaag.nl en nienke.andeweg@denhaag.nl

Van praten naar doen
Het uitbreiden en voortzetten van gecombineerde onderwijs- en jeugdhulpvoorzieningen vindt plaats in een complex krachtenveld. Denk aan wettelijke kaders, verschillende regio’s met verschillende afspraken, tijdelijke en geoormerkte subsidies, tekort aan personeel en een nieuw jeugdzorgstelsel. Tegelijkertijd kenmerkte de bijeenkomst zich door nieuwsgierigheid naar elkaars werkpraktijk, gedrevenheid vanuit een gedeelde ambitie, een sterk netwerk dat elkaar steeds beter weet te vinden en de wens om al doende met elkaar te leren. Het zal een route worden met drempels en onzekerheden, waar geen start- en eindpunt aan zal zitten. Elkaar kennen, contact leggen en samen co-creëren is wat we gaan doen om het mogelijk te maken.

Volg jij al de ontwikkelingen die er spelen binnen het samenwerkingsverband? Meld je aan voor de maandelijkse Spotlight. Het belangrijkste communicatiekanaal van SPPOH om alle ontwikkelingen te volgen.